• வாடகைக்கு தேவை 02-09-2018

  வெள்­ள­வத்­தையில் 2 அல்­லது 3 படுக்­கை­ய­றைகள் 2 குளி­ய­ல­றைகள் கொண்ட apartment சிறிய குடும்­ப­மொன்­றுக்கு (Executive Family) வாட­கைக்குத் தேவை. 077 5108183.

  ******************************************************

  Wellawatte/ Bambalapitiya சிறிய தமிழ் குடும்­பத்­திற்கு வீடு வாட­கைக்கு தேவை. No need brokers. 011 7152186. 

  .*****************************************************

  2018-09-04 16:43:03

  வாடகைக்கு தேவை 02-09-2018