• டிரைவிங் 26-08-2018

    வெள்­ள­வத்­தையில் A/L 2018 பரீட்­சைக்குத் தோற்­றிய மாண­வர்­க­ளுக்கு 10% கழி­வுடன் (12000/=) யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­ந­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து (12000/=) இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050.

    ******************************************

    2018-08-29 16:36:52

    டிரைவிங் 26-08-2018