• சேவை 26-08-2018

  Website (இணை­யத்­தளம்) தயா­ரித்தல், மீள­மைத்தல், அதி­கு­றைந்த கட்­டணம். 16 years experienced. மூன்று நாட்­களில் தரப்­படும். Hotels, Travels, Beauticians, OBA, Companies போன்­ற­வைக்­கா­னது. Bbsnetting. 077 5811106.

  *********************************************

  Accountants Monthly Accounts & NBT/ VAT/ ESC தயா­ரித்து சமர்ப்­பிக்­கப்­படும். Company Registration Services. Book keeping, Services on Quick book or Tally. Tel: 071 2365555, 011 7020876. leadassociates.ca@gmail.com

  *********************************************

  இப்­பொ­ழுது தெஹி­வளைப் பிர­தே­சத்தில் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான வேலை­யாட்­களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்­கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்­டுப்­ப­ணிப்­பெண்கள், Drivers, Male, Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys, House Boys, Daily Comers இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். No.20/1, Galle Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

   *********************************************

  கடந்த 10 வரு­ட­கா­ல­மாக நாடு பூரா­க­வுள்ள எமது கிளை­க­ளி­னூ­டாக, உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான அனைத்­து­வி­த­மான வேலை­யாட்­க­ளையும் உடன் பெறலாம். வீட்­டுப்­ப­ணிப்­பெண்கள் (House Maids, Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers) இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் வய­தெல்லை 20 – 60. அத்­துடன் 1 வருட உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்­றுக்­கொள்­ளலாம். Branches – Colombo: 011 5882001, Kandy: 081 5634880, Negombo:- 031 5676004, Mr.Dinesh:- 075 9744583.

  *********************************************

  Vijaya Service எமது சேவை­யி­னூ­டாக (VVIP) (மிக­மிக மரி­யா­தைக்­கு­ரிய வீட்டு உரி­மை­யா­ளர்­களின் வீடு­களில் வேலை­செய்த அனு­ப­வ­முள்ள) ‘பணிப்பெண்’ House Maids, Baby Sitters, Daily Comers, Gardeners, Cooks, (Male, Female) Room Boys, House Boys, Drivers, Watchers, Kitchen Helpers போன்ற சகல வேலை­யாட்­க­ளையும் மிக நேர்த்­தி­யான முறை­யிலும் உங்கள் விருப்­பத்­திற்­கேற்ப பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். (மிகக்­கு­றைந்த விலையில்) ஒரு வருட உத்­த­ர­வாதம். R.K. Vijaya Service, Wellawatte. 077 8284674, 077 7817793, 011 4386800. Kavinesh.

  *********************************************

  Negombo பிர­தே­சத்தில் சக­ல­வி­த­மான வேலை­யாட்­க­ளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள் (House maids/ Drivers/ Male, Female Cooks/ Couples/ Gardeners/ House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers) இவ்­வ­னை­வ­ருக்கும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 3 Replacement பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914, 075 9600233.

  *********************************************

  Kandy இன் ஆரம்­பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்­க­ளுக்குத் தேவை­யான அனைத்­து­வி­த­மான வேலை­யாட்­க­ளையும் மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers) Kundasala Road, Kandy. 081 5636012/ 076 7378503.

  *********************************************

  இப்­பொ­ழுது Dehiwela இல் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள எமது சேவையின் ஊடாக அனைத்து வித­மான ஆண் வேலை­யாட்­க­ளையும் 2 வருட உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் Reasonable rate இற்கு உடன் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Drivers, Gardener, Attendant, Cooks, Factory Helpers, Office Boys, Room Boys, Daily Comers (8–5). Contact: 072 7944584, 011 4348997.

  *********************************************

  24 hours Cab Service and Rent a Car. Good Condition Vehicle without Driver. Daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down Reasonable Price for long trip Hires. உங்­களின் வீட்­டுத்­த­ள­பா­டங்­களை மிகக் குறைந்த விலையில் Transport செய்­து­கொள்ள முடியும். Contact: Lucky Cab. 011 5882001, 072 7944583.

  *********************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளை­களைக் கொண்ட நீண்­ட­கா­ல­மாக சேவை செய்து கொண்­டி­ருக்கும் எங்­க­ளது நிறு­வ­னத்­தி­னூ­டாக உங்­க­ளுக்கு ஏற்ற வகை­யான வேலை­யாட்­களைத் தேர்ந்­தெ­டுக்க முடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பரா­ம­ரிப்­பா­ளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்­லக்­கூ­டி­ய­வர்கள், Couples. இவ்­வ­னை­வ­ரையும் 2 வரு­ட­கால உத்­த­ர­வா­தத்-­துடன் மிகக்­கு­றைந்த விலையில் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும். Government Registered.  தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 072 7944586, 011 5299302.

  *********************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geography, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels. திருத்த வேலைகள்: 077 9969442.

  *********************************************
  Wattala, Dharshana Local Manpower பெண்கள்/ குழந்தை பரா­ம­ரிப்­பாளர்/ சார­திமார்/ Gardener/ Labourers/ Cook Male, Female/ Attendants/ Couples Workers/ Nannies/ Meson/ Painters. அனு­ப­வ­முள்ள மலை­யகம், வட­கி­ழக்கு, கொழும்பு (காலை வந்து மாலை செல்­லக்­கூ­டிய) 3 வரு­டங்கள் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் 4 Replacement அடிப்­ப­டையில் (Tamil, Muslim, Sinhala) வேலை­யாட்கள் எமது சிறந்த சேவை­யூ­டாக பெற்­றுக்­கொள்ள Mr.Chandran Master. 011 5783667, 077 951175, 071 1978009, 011 5811812, 011 5811813 (Viber, WhatsApp, IMO: 077 9951175) இல.1196, தலுப்­பிட்டி வீதி, ஹுணுப்­பிட்டி, வத்­தளை.

   *********************************************

  Wattala ABC Manpower (Workers Suppliers) எமது சிறந்த சேவை­யூ­டாக சகல நம்­பிக்கை உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் வீட்­டுப்­ப­ணிப்­பெண்கள், சார­திமார், சமையல் ஆண்/ பெண், காவ­லாளி, நோயாளி பரா­ம­ரிப்பு, குழந்தை பரா­ம­ரிப்பு, கிளினீங், House Boys, Office Boys, Gardeners, Labours, Painters, Meson, Garment workers மேலும் உங்கள் எதிர்­பார்ப்­பிற்­கேற்ப அனைத்­து­வி­த­மான வேலை ஆட்­களை உடன் பெற்­று­கொள்ள முடியும். 077 1711915, 011 2982424, No.66/3, Negombo Road, Wattala. Mr.Ranjan

  *********************************************

  பெண்­க­ளுக்கு  வியா­பாரம் செய்ய  ஒரு அரிய வாய்ப்பு  நீங்­களும் சம்­பா­தித்து  கண­வ­ருக்கு  உதவும்  தருணம்  இதுவே.  எங்­க­ளிடம்  ஒரு தொகை  Sarees பெற்று  மீள விற்று  25 நாட்­க­ளுக்குள் பணத்தைச்  செலுத்­தலாம்.  தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 7105705. Viber/ WhatsApp. 

  *********************************************

  மாதாந்த, வரு­டாந்த கணக்­குகள், EPF வேலைகள், கணினி அல்­லது புத்­த­கத்தில் செய்து தரப்­படும். 076 2160602. 

  *********************************************

  We Care Elders Home, Home Nursing முதியோர், ஊன­முற்றோர் ஆகி­யோரை தாதியர், வைத்­தியர் சேவை­யுடன் பரா­ம­ரிக்­கப்­படும். அத்­துடன் உங்கள் இல்லம் நாடி­வந்து தாதியர் 24 மணி­நேர சேவை செய்ய காத்­தி­ருக்­கின்­றனர். 077 7568349.

  *********************************************

  Sun TV, KTV, Vijay TV, Zee Tamil, Satellite Connections உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் நம்­ப­க­மான மலிவு விலையில் செய்து தரப்­படும். மற்றும் திருத்த வேலைகள், புதிய இணைப்­புகள், எல்­லா­வி­த­மான Satellite அன்­ட­னாக்­க­ளுக்கும் Recharge வீட்டில் இருந்­த­வாறு செய்­து­கொள்ள முடியும். 077 7623691. (Kamal).

  *********************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் அமை­தி­யான குடும்பச் சூழலில் முதி­யோர்கள் தமது ஓய்­வு­கா­லத்தை மகிழ்ச்­சி­க­ர­மாகச் செல­வ­ழிக்க தங்­கு­மிடம், ஆரோக்­கிய உணவு, 24 மணி நேர மருத்­துவம், அனு­ப­வ­மிக்க தாதி­மார்கள் மற்றும் பல வச­தி­க­ளுடன் பரா­ம­ரிக்க , “அன்பு இல்லம்” No. 27, Bosewel Place, Wellawatte. 077 4893338.

  *********************************************

  2018-08-29 16:33:34

  சேவை 26-08-2018