• கணனிக்கல்வி 26-08-2018

    சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ், கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை-­வாய்ப்­பிற்கும், சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொட்-­டாஞ்­சேனை. 075 5123111 www.kotahena.com

    ************************************************

    2018-08-29 16:32:06

    கணனிக்கல்வி 26-08-2018