• வைத்தியம் 12-08-2018

  100%. Jeewa Herbal Hair Oil முடி உதிர்தல், இளநரை, சொடுகு இத்தொல்லைகள் இல்லாமற் போக தலை முடி நீண்டு, அடர்த்தியாக வளர தரமான மூலிகையிலான Jeewa Herbal Hair Oil எம்மிடம் உண்டு. முடியுதிர்வு, சொடுகு 3 நாட்களில் நிற்கும். ஒரு வாரத்தில் முடி வளரவும் தொடங்கும். 077 4047770, 077 7646394.

  ******************************************************

  உங்கள்  உடலை வருத்தும்  நோய்களில் இருந்து பூரண  விடுதலை  பெற வேண்டுமா?  ஒருதடவை  என்னை நேரில்   சந்தியுங்கள். ஆண்மைக்குறைபாடுகள், பெண் நோய்கள், நீரிழிவு,  ஒற்றைத் தலைவலி,  உயர்  இரத்த அழுத்தம், ஆஸ்மா, மூட்டுவாதம்,  ஒவ்வாமை,  வயிற்றுப்புண்,  நெஞ்செரிவு,  முதுமை  மற்றும் பல  நோய்களுக்கு.  Dr.K.Dinesh (GDA, Acu) Venus Acupuncture Clinic, 385/1, 2/4, J.T. Complex, 2nd Floor, Galle Road,  Wellawatte. Next to Pereira Road. Phone: 076 6998906.

  ******************************************************

  2018-08-15 15:10:00

  வைத்தியம் 12-08-2018