• வாடகைக்கு தேவை 12-08-2018

  Wellawatte/ Bambalapitiya வில் Galle Road இற்கு அண்­மையில் வீடு வாட­கைக்கு தேவை. No need Commission “Free” add Posted by NG Properties. (Highly Customized Professional Service). 011 7152186.

  *******************************************************

  வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வ­ளையில் Galle Road இற்கு அண்­மையில் 1Bed Room/ 2 Bed Rooms வீடு உட­ன­டி­யாக வாட­கைக்குத் தேவை. வாடகை 25,000/= முதல் 40,000/=  விரும்­பத்­தக்­கது. 077 8094956.

  *******************************************************

  2018-08-14 16:41:16

  வாடகைக்கு தேவை 12-08-2018