• கடை விற்பனைக்கு 05-08-2018

  அவி­சா­வளை நகரில் நகைக்­கடை விற்­ப­னைக்கு உண்டு. Rs. 500,000/=. Tel. 076 4174490, 076 6065694. 

  *************************************************

  கடை விற்­ப­னைக்­குண்டு. Negombo முதலாம் மாடி (Negombo First Floor) Address: New Bus Stand Negombo. More details Contact: 077 8694427, 071 3070742. 

  *************************************************

  2018-08-08 16:38:09

  கடை விற்பனைக்கு 05-08-2018