• வைத்தியம் 29-07-2018

  முகப்பரு, பருவந்த குழியடையாளம், கரு ம்புள்ளி, நிரந்தரமான உரோமம் அகற்றல், Whitening Treatment, முகச்சுருக்கம், வெண்புள்ளி, சொறியாசிஸ், தலைமுடி உதிர்வு, சொடுகு, இளநரை, உடற் பருமனை (4-–5kg ஒரு மாதத்தில் குறை க்கலாம்) சத்திர சிகிச்சையற்ற முறையில் பக்கவாதம், மூட்டழற்சி, இடுப்பு, தோள், கை, முள்ளந்தண்டு வலிக்கும் உடலியல் சம்பந்தமான சகல நோய்களுக்கும் இலவச ஆலோசனையுடன் சிகிச்சைய ளிக்கப்படும். No: 4C, 1/7, Fussels Lane, Colombo–6. Tel: 077 2160023.

  ************************************************

  100%. Jeewa Herbal Hair Oil முடி உதிர்தல், இளநரை, சொடுகு இத்தொல்லைகள் இல்லாமற்போக தலைமுடி நீண்டு, அடர்த்தியாக வளர, தரமான மூலிகையாலான Jeewa Herbal Hair Oil எம்மிடம் உண்டு. முடியுதிர்வு, சொடுகு 3 நாட்களில் நிற்கும். ஒரு வாரத்தில் முடி வளரவும் தொடங்கும். 077 4047770, 077 7646394.

  ******************************************

  2018-08-03 16:09:43

  வைத்தியம் 29-07-2018