• வாடகைக்கு தேவை 29-07-2018

  வெள்­ள­வத்தை, தெஹி­வ­ளையில், Galle Road க்கு  அண்­மையில் 1 Bed Room or 2 Bed Rooms வீடு உட­ன­டி­யாக வாட­கைக்குத் தேவை. வாடகை. 25000/= முதல் 40000/= விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்­பு­க­ளுக்கு. 076 2263906.


  **********************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் 6 – 8 Staffs வேலை செய்­யக்­கூ­டிய Office இடம் தேவை. Rent  45000/= இற்கு குறை­வா­கவும் வீட்டின் ஒரு­ப­குதி Annex/ First Floor/2nd Floor என்­றாலும் or  பெரிய Hall, 1 Room  உள்ள இடம் விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்பு: 077 7296303.


  **********************************************

  Wellawatte or Bambalapity இல் 02 or 03 Rooms வீடு வாட­கைக்குத் தேவை. Galle Road இற்கு அண்­மையில் விரும்­பத்­தக்­கது. தரகர் வேண்டாம். 077 3484467.


  **********************************************

  தெஹி­வளை, கல்­கி­சையில் 8, 10 அறைகள் கொண்ட கட்­டிடம் Guest House நடத்­து­வ­தற்கு வாட­கைக்கு தேவை. கட்­டிடம் நல்ல முறையில் பரா­ம­ரிக்­கப்­படும். 077 7922724, 077 538875

  **********************************************

  2018-07-30 16:37:31

  வாடகைக்கு தேவை 29-07-2018