• மணமக்கள் தேவை 29-07-2018

    இந்து மதம், முத­லியார் இனம், சொந்த வியா­பாரம் செய்­கின்ற 40 வய­து­டைய மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. அத்­தோடு 36 வயது சொந்த வியா­பாரம் செய்­கின்ற செவ்வாய் தோச­மு­டைய மண­ம­க­னுக்கு மண­மகள் தேவை. 36, 33 வய­து­டைய சொந்த வியா­பாரம் செய்­கின்ற மண­ம­கன்­மா­ருக்கும் மண­ம­கள்மார் தேவை. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 052 2235083, 077 6161919.

    **********************************************

    2018-07-30 16:19:36

    மணமக்கள் தேவை 29-07-2018