• ஜோதிடம் 22-07-2018

  உங்களது உடலே உங்களது மருத்துவர். பிராணி கீலிங், அக்குபிரஸர், ரெய்கி முறைகளூடாக நோய்களை அகற்றி ஆரோக்கியமாக வாழ இலவச வழிகாட்டல். 076 4043310.

  ******************************************************

  100%. Jeewa Herbal Hair Oil முடி உதிர்தல், இளநரை, சொடுகு இத்தொ ல்லைகள் இல்லாமற்போக தலை முடி நீண்டு, அடர்த்தியாக வளர, தரமான மூலிகையாலான Jeewa Herbal Hair Oil எம்மிடம் உண்டு. முடியுதிர்வு, சொடுகு 3 நாட்களில் நிற்கும். ஒரு வாரத்தில் முடி வளரவும் தொடங்கும். 077 4047770, 077 7646394.

  ******************************************************

  2018-07-24 16:35:01

  ஜோதிடம் 22-07-2018