• வாடகைக்கு தேவை 22-07-2018

  வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் (ஆசி­ரியர் ஒரு­வ­ருக்கு) 2 B/R, 3 B/R வீடு உட­ன­டி­யாக வாட­கைக்குத் தேவை. வாடகை 35,000/=– 40,000/= விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 6678906, 077 9586759. 

  **************************************************

  கொழும்பு –12,13,14 இற்குள்  வீடு தேவை.  குத்­தகை தொகை (1500000–2000000) தொடர்பு: 077 9994730/072 5517772.

  **************************************************

  கொழும்பு– 5, 6 தெஹி­வளை பகு­தி­களில் 4 பேர் தங்­கு­வ­தற்கு வீடு தேவை. (வாட­கைக்கு). 077 9661185. 

  **************************************************

  2018-07-23 16:41:19

  வாடகைக்கு தேவை 22-07-2018