• வைத்தியம் 15-07-2018

  முகப்பரு, பருவந்த குழியடையாளம், கரும்புள்ளி, நிரந்தரமான உரோமம் அகற்றல், Whitening Treatment, முகச்சு ருக்கம், வெண்புள்ளி, சொறியா சிஸ், தலைமுடி உதிர்வு, சொடுகு, இள நரை, உடற்பருமனை (4-–5kg ஒரு மாத த்தில் குறைக்கலாம்) சத்திரசிகிச் சையற்ற முறையில் பக்கவாதம், மூட்டழற்சி, இடுப்பு, தோள், கை, முள்ளந்த ண்டு வலிக்கும் உடலியல் சம்பந்தமான சகல நோய்களுக்கும் இலவச ஆலோ சனையுடன் சிகிச்சையளிக்க ப்படும். No: 4C, 1/7, Fussels Lane, Colombo–6. Tel: 077 2160023.

  ********************************************************

  100%. Jeewa Herbal Hair Oil முடி உதிர்தல், இளநரை, சொடுகு இத்தொல்லைகள் இல்லாமற் போக தலை முடி நீண்டு, அடர்த்தியாக வளர தரமான மூலிகை யிலான Jeewa Herbal Hair Oil எம்மிடம் உண்டு. முடியுதிர்வு, சொடுகு 3 நாட்களில் நிற்கும். ஒரு வாரத்தில் முடி வளரவும் தொடங்கும். 077 4047770, 077 7646394.

  ********************************************************

  ஆண்மைக்குறைவு, பாலியல் பலவீனம், குழந்தையின்மை, மாதவிடாய் பிரச்சி னைகள், தலை, உடல், கால் வலிகள் போன்றவைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு. பக்க விளைவுகள் இல்லாத இயற்கை வைத்தியம். Ever Sixteen. வெள்ளவத்தை. 075 0252141.

  ********************************************************

  2018-07-17 16:45:49

  வைத்தியம் 15-07-2018