• வாகன விற்பனைக்கு 15-07-2018

  DAE 81xx மைத்­திரோ 616 லொறி 21333/= x 42 மாதம். கைக்கு 500,000/=. விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 076 3772481. 

  *********************************************

  வாட­கைக்கு TATA (NANO) Car நீண்ட கால வாட­கைக்கு விடப்­படும்/ விற்­ப­னைக்கும் உண்டு. Automatic Transmission. 2017 Model– 071 1185353.

  *********************************************

  0 Km, Wagon R FX 2018 Safety Package, Beautiful Metallic Blue, with all Options. Display up, Auto Break, Best price Rs 2,900,000. 070 2086714. 

  *********************************************

  TATA Indica  கார் விற்­ப­னைக்கு. 2004 Model, WP KA 14XX. சிறந்த பரா­ம­ரிப்பு. விலை 1,150,000/=. வெள்­ள­வத்தை. தொடர்பு: 071 0114649.

  *********************************************

  TVS ஸ்கூட்டி  செஸ்ட்  CP–BCJ xxxx நல்ல நிலையில்,  மஸ்­கெ­லி­யாவில் விற்­ப­னைக்­குண்டு.  தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 071 4954484.

  *********************************************

  34 ஆச­னங்கள்  கொண்ட  ND 1738 இலக்க  TATA Marcopola Star bus ultra Lease Bus விற்­ப­னைக்கு உண்டு.  விலை  7 இலட்சம் ரூபா  தொடர்­பு­க­ளுக்கு. 075 4633938.

  *********************************************

  Dimo Lokka Super GL பதிவு 2015 WP.DAC–XXXX நல்ல நிலையில் உள்ள லொறி விற்­ப­னைக்­குண்டு. 16 இலட்சம். 071 0826886, 071 4646499.

  *********************************************

  Toyota (Dolphin) Van 251– xxxx, Dual A/C, Alloy wheel, Manual, Good condition Vehicle உடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 4249595, 072 4303434. 

  *********************************************

  Hero Honda Due 100 Motor Bicycle & இரும்பு அலு­மாரி  Coffee Machine விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தாஸன்: 077 4273252.

  *********************************************

  2018-07-17 16:20:04

  வாகன விற்பனைக்கு 15-07-2018