• வாடகைக்கு தேவை 15-07-2018

  தெஹி­வளை, கல்­கிசை Galle Road இற்கு அரு­கா­மையில் 15,000/= வாட­கைக்குள் வய­தான  பெண்­ணுக்கு Annex  வாட­கைக்குத்  தேவை.  உப­யோ­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட  Dining Table. விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 077 9896235.

  *********************************************

  கொட்­டாஞ்­சே­னையில் 1 ஆம் மாடியில்  2 Rooms, Hall, 2 Barthrooms,  Kitchen  உள்ள நல்ல நிலை­யி­லுள்ள Security  உள்ள Apartment Rs. 10 mn–12 mn க்குள்  தேவை. Tel. No.075 0133433 , 011 2521620.

  *********************************************

  கொட்­டாஞ்­சேனை  ஆசி­ரியை  ஒரு­வ­ருக்கு  கொட்­டாஞ்­சே­னையில் மாத்­திரம் அறை தேவை. தயவு செய்து கொட்­டாஞ்­சே­னையில் அறை இருந்தால் மட்டும்  தொடர்பு கொள்­ளவும். Mobile. 078 5687908.

  *********************************************

  கொட்­டாஞ்­சே­னையில் 3 Bedrooms அடங்­க­லான  வீடு வாட­கைக்கு  or விற்­ப­னைக்கு  தேவை. தர­கர்­களும் தொடர்பு கொள்­ளலாம். T.P.077 7553760.

  *********************************************

  2018-07-17 16:07:59

  வாடகைக்கு தேவை 15-07-2018