• வீடு காணி தேவை 08-07-2018

  மாத்­தளை ரத்­தோட்டை மற்றும் கண்டி பகு­தியில் 10 – 50 ஏக்கர் அழ­கிய காட்­சி­யுடன் வீதி வசதி கொண்ட விடு­முறை விடுதி அமைக்க (Holiday home) வெற்றுக் காணி வேளான்மை செய்­யப்­ப­டாது உட­ன­டி­யாகத் தேவை. அழைக்க. 077 7710151 / 077 9725539. 

  ***********************************************

  கொட்­டாஞ்­சேனை அம்மன் கோவி­லுக்கு அண்­மை­யாக இரண்டு அல்­லது மூன்று அறை­க­ளுடன் சகல வச­தி­க­ளு­மு­டைய வீடு விற்­ப­னைக்கு அல்­லது வாட­கைக்குத் தேவை. தொடர்­புக்கு: 077 5527781, +61411354797.

  ***********************************************

  2018-07-11 16:33:35

  வீடு காணி தேவை 08-07-2018