• தையல்/அழ­குக்­கலை 08-07-2018

  வெள்­ள­வத்­தையில் Ladies Tailors ஸ்தாப­னத்­திற்கு கைவே­லைகள் செய்ய பெண் உத­வி­யா­ளர்கள் தேவை. தொடர்பு: 077 8209882, 011 2366366.

  ***************************************************

  பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் நிறு­வனம் ஒன்­றிற்கு காற்­சட்டை தைக்கும் தையற்­கா­ரர்கள் வேண்டும். Call: 077 3867207 / 076 6738358.

  ***************************************************

  Kotahena, Sangamitha Mawatha இல் அமைந்­துள்ள அழகு நிலையம் (Salon Manoja) க்கு அனு­பவம் உள்ள அல்­லது அனு­ப­வ­மற்ற அழகு நிபு­ணர்கள் (Beauticians) தேவை. Contact: 077 2395354 / 072 8263745.

  ***************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் இயங்­கி­வரும் (Beauty Parlour) அழ­குக்­கலை நிலை­யத்தில் பணி­பு­ரி­வ­தற்கு (Beauticians) அழ­குக்­கலை நிபு­ணர்கள் தேவை. தொடர்பு. 072 6323083, 077 8616546. 

  ***************************************************

  வெல்­லம்­பிட்­டியில் பிர­ப­ல­மான ஆண்கள் A/C சலூ­னிற்கு திற­மை­யான ஊழி­யர்கள் தேவை. சம்­பளம் 45,000/= + 10% கமிஷன். தங்­கு­மிட வச­திகள் செய்து தரப்­படும். 077 5106562.

  ***************************************************

  சலூன் Academy (ஆண்–பெண்) தேவை. Management Training/ Receptionist/ Cashier/ Hair Dresses/ Beauticians. சிறந்த தொடர்­பாடல் திறன் உடை­ய­வர்கள், மக்கள் தொடர்­பாளர். 64, தர்­மா­ராம Road, Colombo–06. anushacare@gmail.com

  ***************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் தையல் வேலை செய்­வ­தற்கு பெண்கள் தேவை. நாள் சம்­ப­ளமும் தரப்­படும். 077 7914221.

  ***************************************************

  2018-07-10 16:40:06

  தையல்/அழ­குக்­கலை 08-07-2018