• மணமக்கள் தேவை 08-07-2018

    மலை­யகம், உயர்­குலம், வயது 33, அரச பாட­சாலை ஆங்­கில ஆசி­ரியை, M.A. (Eng) பட்­ட­தாரி, வயது 31 பைனான்ஸ் கம்­ப­னியில் மெனே­ஜ­ராக கட­மை­யாற்­று­கிறார். உயரம் 5’ 11” மலை­ய­கத்தைச் சேர்ந்த ஆசி­ரியை விரும்­பத்­தக்­கது. முக்­கு­லத்தைச் சேர்ந்த அல்­லது அதற்கு இணை­யான உயர் குலத்தைச் சார்ந்­த­வர்கள் தொடர்பு கொள்­ளவும். 077 5350757. 

    **********************************************************

    2018-07-10 16:22:36

    மணமக்கள் தேவை 08-07-2018