• டிரைவிங் 17-06-2018

    வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ளித்து (12,000/=-) இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605, 011 7215050. 

    ****************************************************

    2018-06-20 15:29:07

    டிரைவிங் 17-06-2018