• வாகன விற்பனைக்கு 17-06-2018

  வவு­னி­யாவில் (JD–7xxx) Nissan FB 50 Auto, Full Option, Silver Colour, Original, Good Condition  கார் விற்­ப­னைக்கு உண்டு.  விலை 22.10. தொடர்பு– 077 6052482, 077 6016139. 

  *********************************************

  Alto Lxi 2010 Model KJ 5xxx Original Paint. 76000 km only. Excellent 15 km per Litre. Ro 14/85. Kotahena. 071 2446926, 071 2456301. 

  *********************************************

  1991 ஆம் ஆண்டு உற்­பத்தி செய்த Nissan AD Wagon Y 10 ரக கார் உட­னடி விற்­ப­னைக்கு. Body and Engine மிக நல்ல நிலையில் உள்­ளது. விலை 800,000/=. 071 5702079. 

  *********************************************

  LG– xxxx Hijet, படி (Buddy Truck). விற்­ப­னைக்கு. Tel: 075 2574199.

  *********************************************

  Chery QQ, Apple Green, Reg: 2007 KH-33xx, First owner, 35,000 Km, Company Maintained, Highest Offer, Kollupitiya – 077 3466759.

  *********************************************

  Japan இல் இருந்து இறக்­கு­மதி செய்­யப்­பட்ட Wagon ‘R’ FZ String ray போன்ற புதிய வாக­னங்கள் விற்­ப­னைக்கு உள்­ளன. (March ‘2018’) 076 6077320.

  *********************************************

  நிசான் FB 15, 2001/2003, ஓட்டோ HI 2xxx Exsaloon, புல் ஒப்சன், 74,000 km முத­லா­வது உரி­மை­யாளர். சில்வர். நல்ல நிலையில் 2300,000/=. 077 9833251, 075 6868128. 

  *********************************************

  2018-06-20 14:49:24

  வாகன விற்பனைக்கு 17-06-2018