• பழுதுபார்த்தல் 10-06-2018

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும், துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 236 0559.

  ******************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

   ******************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro oven, Four Burner, Gas Cooker, Fan, Spray painting என்பன வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள். உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ******************************************************

  ARS Electrical, வீட்டு வயரிங், மின்சார உப கரணங்கள், பிளமிங், கதவு, ஜன்னல், Gas Cooker அனைத்தும் உத்தரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். AGILES, 077 8344335, Praba 077 2032142. (Colombo).

  ******************************************************

  CCTV Installation, Repair and Service உங்கள் காரியாலயங்களுக்கும் வீடுக ளுக்கும் வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். T.P: 077 0781023.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரிதசேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  ******************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை, இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும். (பத்மன்) 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte.

  ******************************************************

  Any brand of Automatic, Manual,Top load Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித்தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 74722 01. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பல ப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ******************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்கா ட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள். உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334. 

  ******************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W 7, W 10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888. (No travelling Charges) 

  ******************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen Printing) செய்துதரப்படும். AR. Ananth. 072 9508248.

  ******************************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hardware Problems, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Google chrome, Internet, VIC Player, Skype, Game Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. மேலதிகமாக எந்தவிதக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் Computer திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். 1000/=- Only. (No any Visiting Charge), (No any Extra Charge). 077 2906492.

  ******************************************************

  LED TV, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் வத்தளை, கொட்டா ஞ்சேனை, சொய்சாபுர உட்பட கொழு ம்பின் எப்பாகத்திற்கும் நேரடியாக வந்து துரிதமாகத் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எம்மிடம் புதிய தொழில் நுட்பம் உண்டு. Ravi: 077 8196095, Wellawatte, Bampalapity.

  ******************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaignar TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  *******************************************************

  2018-06-12 16:35:02

  பழுதுபார்த்தல் 10-06-2018