• டிரைவிங் - 20-03-2016

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School. Automatic மற்றும் Manual Car இல் பயிற்சி வழங்கப்படும். Lady Instructor for Ladies. Pick & Drop வசதியும் உண்டு. 0777 344844, 011 2505672.

  **********************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners, (Government Approved), 25, Ramakrishna, Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  **********************************************

  2016-03-21 12:27:48

  டிரைவிங் - 20-03-2016