• பழுதுபார்த்தல் - 20-03-2016

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக்கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம்  துரித சேவை) அருள் Wellawatte Tel: 077 6625944.

  ***********************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகர ணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்து கொடுக்கப்படும். பத்மன் 076 6660587, 078 8881691. (Wellawatte).

  ***********************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ***********************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் or காரி­யா-­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ***********************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ***********************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ***********************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088,  0717236741, 0112360559.

  ***********************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware & Software Formatting, O/S Installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். No Visiting Charge, Kumar. 077 2906492.

  ***********************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்களது வீடுகளுக்கு or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும். (Screen printing) செய்து தரப்படும். AR. ஆனந்த் 072 9508248.

  ***********************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine, Hifi Set, DVD ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் எல்லா இடங்களுக்கும் நேரடியாக வந்த திருத்திக் கொடுக்கப்படும் (Samsung, LG, Sony, Panasonic, LED, LCD, Original Parts எம்மிடமுண்டு) 077 8196095. Ravi. Dehiwela.

  ***********************************************

  Mondial Tech Solutionஇல் உங்கள் கணனிகளை உங்கள் வீடுகளுக்கு அல்லது காரியாலயங்களுக்கு நேரில் வந்து 1000/=விற்கு செய்து தரப்படும். Hardware and Software. (All kinds of Softwares)  Formating (XP, W7, W8.1, W10, Virus Guard) and Net working. Kishor : 077 4660409.

  ***********************************************

  Any Computer, Internet, Network and internet training Repairs 500/= only get free online assistance No fix= No Fee. ITS 0717763564   0772804411   2362787

  ***********************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக் காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை. கொழும்பு 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  ***********************************************

  2016-03-21 12:26:52

  பழுதுபார்த்தல் - 20-03-2016