• கணனிக்கல்வி - 20-03-2016

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ். கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை-வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு. கொட்டாஞ்சேனை. 072 2000333 www.iss.lk  

  ***************************************************

  Computer Hardware, Software, Web Designing/ Development, up to 70% off. வெளிநாடு செல்வோர், தொழில்வாய்ப்புக்கான குறுகியகால பயிற்சிகளும் வழங்கப்படும். “ITS” Wellawatte. 071 7763564, 077 2804411, 2362787.  

  ***************************************************

  2016-03-21 12:23:12

  கணனிக்கல்வி - 20-03-2016