• வாகன விற்பனைக்கு - 20-03-2016

  Honda CM LA Custom 125 Japan Bike TX––  இலக்கமுடைய (Tyre, Battery, Paint, Engine) ஆகியவை நல்ல தரத்தில் உள்ளது. விலை 120000/=. தொடர்பு களுக்கு: 072 5603611, 075 4938395. 

  ********************************************************

  கொழும்பு 12, ஸ்ரீ சங்கராஜ மாவத்தையில் 568/42A, இந்த முகவரியில் TATA அலுமினியம் (LK 7802 Full Body) லொறி விற்பனைக்கு. 070 2009535. Mascons அருகாமையில். ஞாயிற்றுக்கிழமை 8.00 மணி முதல் 5.00 மணிவரை பார்வையிடலாம்.

  ********************************************************

  கொழும்பு – 13இல் 251 – XXXX இலக்கம், கட்டாமொடல், A/C, TV உள்ள டொல்பின் வேன் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு. 077 1605497.

  ********************************************************

  CAD Siris ALTO – 800 – 2014 Model விற்பனைக்கு 16 லட்சம். தொட ர்புகளுக்கு. 2556392, 077 9548039.

  ********************************************************

  PQ– 8028 வகை மஹேந்திரா GIO ட்ரக் வண்டி, கண்ணாடி, ஷோரூமுடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. 077 5291670, 077 6451089. 

  ********************************************************

  டொயோட்டா கொரல்லா ஸ்டேஷன் வோகன் KE 72 நன்றாக பராமரிக்க ப்பட்டது. மிகச் சிறந்த ஓடும் நிலையில் உடனடி விற்பனைக்கு உண்டு. 600,000/= அல்லது அதற்கண்மையில். பார்வையிடல் வத்தளையில். தொடர்பு: ஜோசப், 072 9484966, 0112981888.

  ********************************************************

  சுசுகி ஸ்டிங் கிரே 2019 கறுப்பு நிறம், 3 வருட உத்தரவாதம். 3100, 000. குருநாகல். ஜனக்க: 077 5814802.  

  ********************************************************

  ஹொன்டர் பிட் GP1 2013, பேர்ல் வைட் ஹலோய், TV, பதிவு செய்யப்படாதது. குருநாகல். 3850,000/=. ஜனக்க: 077 5814802.  

  ********************************************************

  இசுசு ஃப்ரீசர் 2010 பதிவு செய்யப்படாதது. 14 ½ 4jji, 6 ஆணிகள் 4250,000/= பேசித் தீர்மானிக்கலாம். குருநாகல். ஜனக்க: 077 5814802.  

  ********************************************************

  Original Super Custom, Alloy wheels, Maroon Interior, Radial Tyres, Dual A/C, நல்ல Condition இலுள்ள வான் விற்பனைக்குண்டு. Finance வசதியுண்டு. To hand – 18 இலட்சம். தொடர்பு. 071 4802964.

  ********************************************************

  2016-03-21 12:21:48

  வாகன விற்பனைக்கு - 20-03-2016