• வாகன விற்பனைக்கு 27-05-2018

  நிறு­வனம் ஒன்றில் பாவித்த லொறி விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 68–xxxx. தொடர்பு – 077 9777480.

  *****************************************************

  Toyota Hiace LH–51, 52 டுவல் A/C, பவர் ஸ்ரேரிங், கட் கிளாஸ், சரி செய் இருக்­கைகள், New Face மிக நல்ல நிலையில் தனிப்­பா­வ­னையில், கொழும்பு– 6. 077 3532377.  

  *****************************************************

  ABI– xxxx (TVS) முச்­சக்­கர வண்டி (வீட்டு பாவனை) 9200 x 30. கைக்கு 2.5 இரா­ஜ­கி­ரிய கொத்­தட்­டுவ. 077 5827045. 

  *****************************************************

  டொயாட்டா டொல்பின் 172 Yom 2002 நல்ல நிலையில் உள்­ளது. பொடி 100% கண்­டிசன். தொடர்­புக்கு: 0777 316490. 

  *****************************************************

  டொயாட்டா KDH 223 புல் ஒப்சன் 2012 ஜப்பான் சுப்பர் GL Auto வெள்­ள­வத்தை. 0777 316490. 

  *****************************************************

  பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள Grey Colour Suzuki Every (Full Join) 2017 12000 km ஓடி­யது. விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­பு­கொள்ள :072 8688705. (கொழும்பு) 

  *****************************************************

  New Mahindra Bolero Truck (DAE) விற்­ப­னைக்கு. 800,000/= பினான்ஸ் உண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 0777 688724, 077 4972752. 

  *****************************************************

  2018-05-30 16:17:44

  வாகன விற்பனைக்கு 27-05-2018