• கடை விற்பனைக்கு - 20-03-2016

  மருதானை, மாளிகாகந்தை வீதியில், 3 மாடி கொண்ட வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 2 பேர்ச்சஸ். ஒவ்வொரு மாடிக்கும் தனித்தனி மின்சார மீற்றர் மற்றும் குளியல் அறை, School, Food City, Hospital, Market வசதிகளும் மிக அருகில். 9.5m. அத்துடன் மருதானை பொரளை வீதியில் வர்த்தக நிலையம் விற்பனைக்கு. 5.50 பேர்ச்சஸ் 16 அடி அகலம் 100 அடி நீளம் 30 m. தொடர்பு: 075 0968025, 077 2372450.

  *****************************************************

  Building for sale 3.2 PC Wasala Road, Kotahena, Colombo – 13. 1.25 Million. 076 7984684, 072 8694400.

  *****************************************************

  2016-03-21 12:21:01

  கடை விற்பனைக்கு - 20-03-2016