• வீடு காணி தேவை 27-05-2018

  70 – 100 பேர்ச்சஸ் காணி தேவை. சொத்தை அபி­வி­ருத்தி செய்யும் நோக்­கத்­தோடு அழைக்க. Hari: 076 4988989. hari.3610@gmail.com 

  ****************************************************

  கொழும்பு 8– 10 க்குள் 25– 30 பேர்ச்சஸ் களனி, வத்­தளை, தழு­கமை, கந்­தானை, புதிய வீடு அமை­தி­யான சுற்­றா­டலில் தேவை. உரி­மை­யா­ளர்கள் மாத்­திரம் அழைக்­கவும். 077 3134060, 2344524.

  ****************************************************

  2018-05-29 12:19:43

  வீடு காணி தேவை 27-05-2018