• மணமக்கள் தேவை 27-05-2018

    1973 (Divorced, Australia), 1975 – 1986 வரை (U.K), 1978 – 1992 வரை உள்­நாட்டு மண­ம­கள்­மாரும், 1971 – 1997 வரை­யான மண­ம­கள்­மா­ருக்கு வெளி­நாட்டு மண­ம­கன்­மாரும் தேவை. படித்த மலை­யக வரன்கள் இரு­பா­லாரும் தேவை. போட்டோ, ஜாத­கத்­துடன் பதிவு செய்க. ஸ்ரீ ஐஸ்­வர்யா திரு­மண சேவை. 077 4387218. 

    **********************************************

    2018-05-29 11:55:38

    மணமக்கள் தேவை 27-05-2018