• கணனிக்கல்வி 13-05-2018

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச் செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

   **************************************

  Creative Designing, Office Pack, Fast Typing Course, Kids Computer, Spoken  English, ABACUS Courses,  Montessori Teacher Training  ஆகிய  புதிய பிரிவுகள்  ஆரம்பமாகின்றது.  பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 25% கட்டண கழிவுண்டு.  MSC College, 203, Layards Broadway,Colombo–14. Cool line –011 2433386 / 077 7766514.

  **************************************

  2018-05-16 14:35:32

  கணனிக்கல்வி 13-05-2018