• விற்­ப­னை­க்கு 13-05-2018

  L.G. Brand Front Opening fully Automatic New still in pack 9 kg washing machine, Kenwood Vegetable cutter/ Salad Maker, Meat and Fruit Mincer owner Leaving the country. 077 6599740.

  *****************************************

  படுக்கையறைத் தளபாடங்கள், சீதனத் திற்கான தளபாடங்கள், பென்ரி கபட்ஸ் உத்தரவாதத்துடன் செய்து கொள்வதற்கு மஞ்சுள பர்னிச்சர்ஸ், மொரட்டுமுல்ல, மொரட்டுவ. 077 3608108/ 071 3608108.

  *****************************************

  மிளகாய் மில்லில் டிஸ்மில் 37' வகையி லான இயந்திரம் விற்பனைக்கு உண்டு. 10HP மோட்டரும், ஸ்விச்சும் உண்டு. வத்தளை. 071 4938996. 

  *****************************************

  SORD வகையைச் சேர்ந்த 2 ஓப்செட் அச்சு இயந்திரங்கள் மற்றும் அதனோடு இணைந்த UV வார்னிஷ் அல்லது நிறப்பூச்சிக்காகப் பாவிக்கப்படும் இயந்திரம்  சேர்த்தோ அல்லது தனியா கவோ மற்றும் 40’’ 32’’ அளவில் கடதாசி வெட்டும் 2 இயந்திரங்கள் இம்மாதம் 30 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் கட்டிடத்தி லிருந்து அகற்றப்பட வேண்டியுள்ளதால் உடன் விற்பனைக்கு. அழைக்கவும்: 077 7506007, 077 3427182.

  *****************************************

  ஆண்/பெண், சிறுவர் Branded Readymade ஆடைகள் மலிவான விலை க்கு தொகையாகவும் சில்லறையாகவும் விற்பனைக்கு. தொடர்புகளுக்கு: 075 5329572, 077 6321952, 077 667 5961. 

  *****************************************

  இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்த பிரேமிங் அன்ட் கட்டிங் இயந்திரம் விற்பனைக்கு உண்டு. 260,000/=. தொடர்புக்கு: 077 2727677. 

  *****************************************

  கொழும்பில் வீட்டு மரத்தளபாடங்கள், மின்சார உபகரணங்கள் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 071 8142685. 

  *****************************************

  KORD, Grey, Yellow Button அச்சு இயந்திரத்துடன் 36 அங்குல விலட்டின் கட்டரும் விற்பனைக்கு. 077 3662966. 

   *****************************************

  தரமான  தேங்காய்  மொத்தமாகவும், சில்லறையாகவும் விற்பனைக்கு  உண்டு. தேங்காய் விற்பனையாளர்களும்  கொள்வ னவு செய்யலாம்.  மாதம்பே  தோட்டத்திலி ருந்து  பெறப்பட்ட  தேங்காய். தொடர்பு : 011 2421668. 545, ஸ்ரீசங்கராஜ மாவத்தை கொழும்பு–10.

  *****************************************

  சிங்கர் ஓடியோ செற் 3500Watts, Water Dispenser, Mobile Phone வெள்ளவத்தைப் பகுதியில் விற்பனைக்குண்டு. 071 4871665.

  *****************************************

  வவுனியாவில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மெட்டல் கிறசர் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு. 077 7932262.

  *****************************************

  பாகிஸ்தானில் இருந்து கொண்டுவரப் பட்ட அதிநவீன டிசைன் சல்வார்கள், லெகெங்கா, சாரிஸ், எம்மிடம் விற்பனை க்கு உண்டு. எல்லாவிதமான விசேட வைபவங்களுக்கும் ஏற்ற தரமான சல்வார்கள் குறைந்த விலை யில் விற்பனைக்கு உண்டு. 077 8132357, 011 2937370.

  *****************************************

  Heidelberg KORD 64, Yellow Button Printing Press in Excellent running Condition for immediate sale for above 20 lacks or Highest offer. call: 077 3233533.

  *****************************************

  2018-05-16 14:32:38

  விற்­ப­னை­க்கு 13-05-2018