• வாடகைக்கு தேவை 13-05-2018

  Wanted– Trincomalee, Nilaweli Road (4 th Post to 10 th Post) Facing to Main Road. 2 to 5 Bedroomed house, Guest house or Restaurant on Rental basis. Other areas considered in Trincomalee only. Tel. 077 2872378.

  *********************************************

  வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை பகுதியில் 3 படுக்கையறையுடன் கீழ்மாடி வீடு  வாடகை க்கு தேவை. 30,000/=– 35,000/= வரை. பாதுகாப்பான இடம் விரும்பத்தக்கது. தரகர் கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். தொடர்பு: 070 3877925.

  *********************************************

  வவுனியா அல்லது யாழ்ப்பாணத்தில் வாக னம் திருத்தும் நிலையத்திற்கு வாடகைக்கு இடம் தேவை. தொடர்பு களுக்கு 072 986 3628.

  *********************************************

  Havelock City அண்மையில் Professional Couple, 3 or 4 Bedrooms, Hot water up to two Car parks. 075 2839583.

  *********************************************

  மூன்று பேர் தங்குவதற்கு (Ladies) 2/3 அறைகள் உள்ள வீடு தேவை. தெஹிவளை (St. Mary Church) பம்பலப்பிட்டி Flats பகுதிக ளில் எதிர்பார்க்கின்றோம். 077 32360 69, 077 2602 613.

  *********************************************

  கொழும்பு–13,15,12 இல் ஒரு சிறிய  குடும்ப த்திற்கு  வீடு அல்லது  Apartment வாடகைக்கு தேவை. தொடர்பு: 077 3362155.

  *********************************************

  Boralla, Dematagoda சூழவுள்ள பிரதே சத்தில் 10 பேர் Company Staff தங்குவ தற்கு தகுந்த வீடு தேவை. தொடர்பு களுக்கு: 077 6125145, 076 8245878.

  *********************************************

  வெள்ளவத்தை தெஹிவளைப் பகுதி களில் சிறிய கடை ஒன்று வாடகைக்குத் தேவை. 071 4871665 (தரகர் தேவையி ல்லை)

  *********************************************

  Wellawatte or Bambalapity யில் 2/ 3 Rooms வீடு வாடகைக்குத் தேவை. Galle Road ற்கு அண்மையில் விரும்பத்தக்கது. தரகர் வேண்டாம். 077 3484467. 

  *********************************************

  தெமட்டகொடையில் கடை தேவை. வீடும் தேவை. புரோக்கர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். 075 0340048/ 072 8102885.

  *********************************************

  2018-05-16 14:16:05

  வாடகைக்கு தேவை 13-05-2018