• திருமண சேவை 13-05-2018

  சக்தி திருமண சேவை. யாழ், கொழும்பு, இந்திய வம்சாவளி, இந்து RC உள் ளூர், வெளிநாடு மணமக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள லாம். Shakthi Marriage Service. No.30, Ramani Mawatha, Negom bo. 031 2232130, 077 7043138, 031 567 4603.

  *****************************************************

  சாயி மங்கள திருமண சேவையில் மணமக்க ளைப்பெற விரும்பின் விபரங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். பதிவுப்பணம்  பெற ப்படமாட்டாது. 5/1, Hathbodhiya Road, Kal ubowila, Dehiwela. 

   *****************************************************

  யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு மணமக்கள் உள்நாட்டிலும் Sponsor தகைமையுடன் வெளிநாடுகளிலும் வசிப்பவர்களின் திரு மணக்குறிப்புகள் (சூரியனும் செவ்வாயும் சேர்ந்திருக்கும் ஜாதகங்கள் உட்பட) ஏராள முண்டு. மஞ்சு திருமண சேவை. 16/1, Alex andra Road, Wellawatte – 077 8849608/ 25 99835.

  *****************************************************

  சிவனருள் திருமண சேவையில் அரச உயர திகாரிகளுட்பட Doctor, Engineer, Accountant, சாதாரணம் என இருபதாயி ரத்துக்கும் மேற் பட்ட மணமக்கள் உள்நாடுகளிலும், வெளி நாடுகளிலும் தகுதிக்கேற்ப உண்டு. வீட்டில் இருந்தவாறும் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம். (அனைத்து சாதியி னருக்கும் மணமக்கள் உண்டு) தலை மைச்செயலகம் இல–65, சிவன் வீதி, திருகோணமலை. 026–2225641, 076 6368056 (Viber, Whatsapp), யாழ்ப்பா ணம்: 076 3281110/ சுவிஸ்: 0041 77964 3051, முல்லைத்தீவு: 076 7077582. Email: sivanarul.lk@gmail.com 

  *****************************************************

  எம்மிடம் 89, 84, 90 சுவிஸ், 82, 85 கனடா, 85, 84 அவுஸ்திரேலியா, 86, 77, 69 லண் டன் மணமக்களும் 42 வயது சுவிஸ் விவாகரத்துப்பெற்ற மணமகளும் சூரிய செவ்வாய் பட்டதாரி ஆண், பெண்ணும் செவ்வாய் குற்றமுள்ள, செவ்வாய் குற்றமற்ற மணமக்களும் கிறிஸ்தவ மணமக்களும் உள்ளனர். தொடர்புகளுக்கு: வாழ்க வளமு டன் திருமணசேவை. இல.10, ஐயனார் கேணி, திருகோணமலை (Viber, IMO) Tel: 077 6984615, 026 2220163, 078 3235231, Email: valzhavalamudan@hotmail.com

  *****************************************************

  அருள் திருமண சேவையிடம் உங்கள் பிள்ளைகளின் திருமணங்களை நிறை வேற்றிக் கொள்ளலாம். எங்களிடம் யாழ்ப் பாணம், மலையகம், இந்து, கிறிஸ்தவ குறிப்புகள் உண்டு. 076 8483109. 

  *****************************************************

  “வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும்” மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருமண சேவையானது பல்லாயிரக்கணக்கான யாழ்ப்பாண ஜாதகங்களுடன் கொழும்பு, இந்திய வம்சாவளி, இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வரன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொழும்பை தலைமையகமாகவும், யாழ்ப்பாணம், வெளிநாடுகளில் தொடர்பாளர்களையும் கொண்டு இயங்கிவருகிறது. தொடர்பு களுக்கு: 011 2364533, 077 6313991. இல.57, ஸ்ரீ போதிறுக்காராம வீதி, விகாரை லேன், வெள்ளவத்தை, கொழும்பு– 06.

  *****************************************************

  கொழும்பில் வசிக்கும் தமிழ்க் குடும்பம் ஒன்றின் நன்கு கல்வி கற்ற 30 வயதுக்கு குறைந்த UK வதிவிட விசா உடைய மணமகனுக்கு திருமண தரகர் தேவை. SMS: 077 8535767. 

  *****************************************************

  2018-05-15 15:31:46

  திருமண சேவை 13-05-2018