• விற்­ப­னை­க்கு 06-05-2018

  சிலகாலம் பாவித்த Inventor type 24,000  ETU பெரிய A/C குறைந்த விலையில் விற்பனைக்குண்டு. Kotahena. Phone: 077 8132357. Supper condition A/C now working.  

  ************************************************

  தற்பொழுது அச்சுத்தொழில் நடைபெற் றுக்கொண்டிருக்கும் பிரபல அச்சகத்தில் KORD, SORD, SORK Black ஆகிய இயந்தி ரங்கள் உடன் விற்பனைக்கு. 0777 91 1784, 0777 888749, 0777 369569. 

  ************************************************

  01 KORD Black Machine, 01 KORD Gray Machine, 01 SORD Machine, 01 German Binding Machine, 02 Chinese Binding Machine, 01 KORD Plate Maker, 01 Wire Striching Machine, 01 Digital Printing Machine, Super Market POS System முடன் 01 Cash Register Machine  விற்பனைக்கு. S.K. Calendars, 62/8, Kan dy Road, Kadawatha. 011 4340767, 011 4340815. 

  ************************************************

  இறக்குமதி செய்யப்பட்டு பயன்படுத்த ப்பட்ட Toshiba, Ricoh, Konica, Minolta, Kyocera கலர் மற்றும் கருப்பு வெள்ளை போட்டோபிரதி இயந்திரங்கள் A4, A3 பிரின்டர்கள் என்பன கவர்ச்சிகரமான விலைக்கு விற்பனைக்கு உள்ளன. தொ.பே. 076 8477735.

  ************************************************

  Horizon BQ250 பெர்பெக்ட் பைன்டிங் மெஷின், KORD அளவிலான கொக்கி மடிப்பு மெஷின் (Buckle Folding Machine) என்பன விற்பனைக்கு உள்ளன. தொ.பே. 071 0133812. 

  ************************************************

  பாக்கு தோல் உரிக்கும் இயந்திரம், கொட்டபாக்கு பொலிஷ் செய்யும் இயந்திரம், பாக்கு வெட்டும் இயந்திரம் உடனடி விற்பனைக்கு. 077 9991599, 076 3439554.

  ************************************************

  குருநாகல் மெல்லவ நகருக்கு அருகில் 1 ½ ஏக்கர், தென்னந்தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள பொய்லர், நெல் உலர் த்தும் இயந்திரம், கறுப்பு அரிசியை அகற்றும் இயந்திரம் என்பன உள்ளிட்ட முழுமையான அரிசி ஆலை மற்றும் வதிவிட வீடு, உரித்து உறுதியாக விற்ப னைக்கு உண்டு. தொலைபேசி: 072 290 9001/ 077 2642044.

  ************************************************

  கொழும்பு–14, பிரிண்டிங் பிரஸ் நவீன இயந்திரங்களுடன் விற்பனைக்கு. நடை பெறும் வியாபாரம், நன்மதிப்பு, காணி மற்றும் கட்டிடத்துடன். சொந்தமாக பிரிண்டிங் செய்யும் நிறுவனத்திற்கு பொன்னான வாய்ப்பு தொடர்பு கொள் ளவும். 071 6813615. 

  ************************************************

  அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட A Grade Bail நல்ல நிலையிலுள்ள Blouse, Denim, T – Shirts, Capri pants, Flezze Juckets, Curitains, Winter அத்துடன் ஆண், பெண் வேறு ஆடைகளும் விற்பனைக்கு. (45 KG) பண்டல் 7000 க்கு மேல். Kirulapone. 077 6146969, 077 8060775.

  ************************************************

  2018-05-07 16:12:54

  விற்­ப­னை­க்கு 06-05-2018