• மணமக்கள் தேவை 06-05-2018

    யாழ்.இந்து முக்கியர் 1984 5’3” மகம், சிம்மம் 2 ஆம் பாதம் A/L படித்த மணமகளுக்கு  பொருத்தமான நற் குணமுள்ள மணமகனையும், 1985, 5’7” பரணி, மேடம் 1 ஆம் பாதம் வெளி நாட்டில் வேலைபுரியும் மணமகனுக்கு பொருத்தமான நற்குணமுள்ள  மணமக ளையும்  பெற்றோர்  எதிர்பார்க்கின்றனர்.  தொடர்புகளுக்கு: 076 4169811.

    ****************************************************

    2018-05-07 15:31:20

    மணமக்கள் தேவை 06-05-2018