• கடை விற்பனைக்கு 29-04-2018

  குருநாகல் பிரதான வீதி புத்தளம் நகரில் 15 பேர்ச் புதிய இரண்டு மாடி கட்டிடம் விற்பனைக்கு. 48 மில்லியன். விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். தரகர் தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. 077 8262353, 077 3434005. 

  ****************************************************

  Wanted for Investor or Printing Company for sale Running Business with customer. Digital Offset Printing Company for sale. Large scale Printing / High Quality Printing, Latest Printing Technology Machine (One hour 4000 Print) Sublimation Printing Rent bleeding Space 600 sq.ft/ 4 Staffs’ Sale 25 million/Investor 10 million. World No 1 Fogra Certified Printing Company. Location: Colombo –04. Hotline: 077 8815228.

  ****************************************************

  2018-05-02 14:20:14

  கடை விற்பனைக்கு 29-04-2018