• திருமண சேவை 29-04-2018

  சக்தி திருமண சேவை. யாழ்., கொழும்பு, இந்திய வம்சாவளி, இந்து RC உள் ளூர், வெளிநாடு மணமக்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். Shakthi Marriage Service. No.30, Ramani Mawatha, Negombo. 031 2232130, 077 7043138, 031 5674603.

  ****************************************************

  “சந்தோஷ திருமணசேவை” சகல இன கல்விகற்ற மணமக்கள் முழு விபரங்கள் ஜாதக படத்துடன் பெறலாம்.  077 530 1437 “V.K.Shankar” No.3, Seduwatta Road நேரடியாக உங்கள் இல்லம் வந்து உதவு வோம். நேர்மையான எங்கள் சேவை. திருமண ஆலோசனைகளுடன். 

  ****************************************************

  அருள் திருமண சேவையிடம் உங்களது பிள்ளைகளின் திருமணங்களை நிறை வேற்றிக்கொள்ளலாம். இந்து, கிறிஸ்தவ, யாழ்ப்பாணம், மலையக குறிப்புகள் உண்டு. 076 8483109.

  ****************************************************

  சிவனருள் திருமணசேவையில் அரச உயரதிகாரிகளுட்பட Doctor, Engineer, Accountants, சாதாரணம் என இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மணமக்கள் உள்நாடுகளிலும், வெளி நாடுகளிலும் தகுதிக்கேற்ப உண்டு. வீட்டில் இருந்தவாறும் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம். (அனைத்து சாதியி னருக்கும் மணமக்கள் உண்டு) தலை மைச்செயலகம் இல–65, சிவன் வீதி, திருகோணமலை. 026 – 2225641. 076 6368056 (Viber, Whats app), யாழ்ப்பா ணம்: 076 3281110/ சுவிஸ்: 0041 779643051, முல்லைத்தீவு: 076 7077582. Email: sivanarul.lk@gmail.com.

  ****************************************************

  கெட்டி மேளம் திருமண சேவை. புதுமணமோ, மறுமணமோ, உள்நாடு, வெளிநாடு மணமக்களைப் பெற விரும் பின் ஜாதக குறிப்பு, புகைப்படத்துடன் எம்மை தொடர்புகொள்க. உங்கள் மனங் கவர் வரன்களை நாம் அமைத்துத் தருகின்றோம். தொடர்புகளுக்கு: சர ண்யா 0777 205294, 75/1A, வத்தளை, ஹேகித்த முருகன் கோவில் நேர் எதிரில். 

  ****************************************************

  மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருமணசேவை யானது பல்லாயிரக்கணக்கான யாழ்ப் பாண ஜாதகங்களுடன் கொழும்பு, இந் திய வம்சாவளி, இந்துக்கள், கிறிஸ்த வர்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வரன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொழும்பை தலைமையகமாகவும் யாழ்ப்பாணம் வெளிநாடுகளில் தொடர் பாளர்களையும் கொண்டு அனுபவமிக்க யாழ் இயக்குநரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. தொடர்புகளுக்கு: 011 2364533/ 077 6313991. இல.57, ஸ்ரீபோதிறுக்காராம வீதி, விகாரை லேன், வெள்ளவத்தை. கொழும்பு– 06.

  ****************************************************

  எம்மிடம் அவுஸ்திரேலியா, கனடா, யூகே, பிரான்ஸ், சுவிஸ், ஜேர்மனி, இலங்கை ஆகிய இடங்களில் PR உள்ள, PR இல்லாத, படித்த, Degree உடைய மணமக்கள்மார், வேளாளர், கோவியர், விஸ்வகுலம், பள்ளர், நளவர், முக்குலத்தார். RC, இந்தியவம்சாவழியினர், டோவி, பாபர் ஆகிய எல்லா சாதியினருக்கும் எம்மிடம் இருக்கின்றார்கள், வெளிநாடு, உள்நாடு விதவைகள், விவாகரத்தானவர்கள் தொடர்புகொள்ளுங்கள். 076 3036661, 076 4510541, Viber: 004474466588. darvinlanka@yahoo.com 

  ****************************************************

  ‘சொர்க்கம் திருமண சேவை’ கனடாவில் வசிக்கும் 37 வயதுடைய இந்து வெள்ளாளர் மணமகளுக்கு தகுந்த மணமகன் தேவை. கனடாவில் வசிக்கும் 34 வயதுடைய செவ்வாய்க்குற்றம் உள்ள மணமகனுக்கும் யாழ். இந்து வெள்ளாளர் குலத்தைச் சேர்நத மணமகளைத் தேடுகிறோம். தொடர்புகளுக்கு: Tel: 0014 166661855, 0016 475043336. 

  ****************************************************

  சக்தி திருமண சேவை. யாழ்., கொழும்பு, இந்திய வம்சாவளி, இந்து RC உள் ளூர், வெளிநாடு மணமக்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். Shakthi Marriage Service. No.30, Ramani Mawatha, Negombo. 031 2232130, 077 7043138, 031 5674603.

  ****************************************************

  “சந்தோஷ திருமணசேவை” சகல இன கல்விகற்ற மணமக்கள் முழு விபரங்கள் ஜாதக படத்துடன் பெறலாம்.  077 530 1437 “V.K.Shankar” No.3, Seduwatta Road நேரடியாக உங்கள் இல்லம் வந்து உதவு வோம். நேர்மையான எங்கள் சேவை. திருமண ஆலோசனைகளுடன். 

  ****************************************************

  அருள் திருமண சேவையிடம் உங்களது பிள்ளைகளின் திருமணங்களை நிறை வேற்றிக்கொள்ளலாம். இந்து, கிறிஸ்தவ, யாழ்ப்பாணம், மலையக குறிப்புகள் உண்டு. 076 8483109.

  ****************************************************

  சிவனருள் திருமணசேவையில் அரச உயரதிகாரிகளுட்பட Doctor, Engineer, Accountants, சாதாரணம் என இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மணமக்கள் உள்நாடுகளிலும், வெளி நாடுகளிலும் தகுதிக்கேற்ப உண்டு. வீட்டில் இருந்தவாறும் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம். (அனைத்து சாதியி னருக்கும் மணமக்கள் உண்டு) தலை மைச்செயலகம் இல–65, சிவன் வீதி, திருகோணமலை. 026 – 2225641. 076 6368056 (Viber, Whats app), யாழ்ப்பா ணம்: 076 3281110/ சுவிஸ்: 0041 779643051, முல்லைத்தீவு: 076 7077582. Email: sivanarul.lk@gmail.com.

  ****************************************************

  கெட்டி மேளம் திருமண சேவை. புதுமணமோ, மறுமணமோ, உள்நாடு, வெளிநாடு மணமக்களைப் பெற விரும் பின் ஜாதக குறிப்பு, புகைப்படத்துடன் எம்மை தொடர்புகொள்க. உங்கள் மனங் கவர் வரன்களை நாம் அமைத்துத் தருகின்றோம். தொடர்புகளுக்கு: சர ண்யா 0777 205294, 75/1A, வத்தளை, ஹேகித்த முருகன் கோவில் நேர் எதிரில். 

  ****************************************************

  மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருமணசேவை யானது பல்லாயிரக்கணக்கான யாழ்ப் பாண ஜாதகங்களுடன் கொழும்பு, இந் திய வம்சாவளி, இந்துக்கள், கிறிஸ்த வர்கள், உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு வரன்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொழும்பை தலைமையகமாகவும் யாழ்ப்பாணம் வெளிநாடுகளில் தொடர் பாளர்களையும் கொண்டு அனுபவமிக்க யாழ் இயக்குநரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. தொடர்புகளுக்கு: 011 2364533/ 077 6313991. இல.57, ஸ்ரீபோதிறுக்காராம வீதி, விகாரை லேன், வெள்ளவத்தை. கொழும்பு– 06.

  ****************************************************

  எம்மிடம் அவுஸ்திரேலியா, கனடா, யூகே, பிரான்ஸ், சுவிஸ், ஜேர்மனி, இலங்கை ஆகிய இடங்களில் PR உள்ள, PR இல்லாத, படித்த, Degree உடைய மணமக்கள்மார், வேளாளர், கோவியர், விஸ்வகுலம், பள்ளர், நளவர், முக்குலத்தார். RC, இந்தியவம்சாவழியினர், டோவி, பாபர் ஆகிய எல்லா சாதியினருக்கும் எம்மிடம் இருக்கின்றார்கள், வெளிநாடு, உள்நாடு விதவைகள், விவாகரத்தானவர்கள் தொடர்புகொள்ளுங்கள். 076 3036661, 076 4510541, Viber: 004474466588. darvinlanka@yahoo.com 

  ****************************************************

  ‘சொர்க்கம் திருமண சேவை’ கனடாவில் வசிக்கும் 37 வயதுடைய இந்து வெள்ளாளர் மணமகளுக்கு தகுந்த மணமகன் தேவை. கனடாவில் வசிக்கும் 34 வயதுடைய செவ்வாய்க்குற்றம் உள்ள மணமகனுக்கும் யாழ். இந்து வெள்ளாளர் குலத்தைச் சேர்நத மணமகளைத் தேடுகிறோம். தொடர்புகளுக்கு: Tel: 0014 166661855, 0016 475043336. 

  ****************************************************

  2018-05-01 16:28:36

  திருமண சேவை 29-04-2018