• வாகன விற்பனைக்கு 22-04-2018

  40 அடி கன்­டேனர் டேலர் 2 விற்­ப­னைக்கு உண்டு. அத்­துடன் ஐட்­ரோலிக் ஜெக் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்பு: 077 5983640.

  ***********************************************

  Tafe– 4 S–D RB 68 xx, RC 58 xx, RC 84 xx RD 45 xx  ஆகிய  உழவு இயந்­தி­ரங்கள்  விற்­ப­னைக்கு  உண்டு.  தொடர்பு: 075 6567796. 

  ***********************************************

  Toyota Dholpin   வேன் PD – xxxx 2002  சுப்பர் GL 4 Door.  உடன் விற்­ப­னைக்கு.  தொடர்பு: 077 7316490.

  ***********************************************

  Honda FIT GP1 Full Option 10th Anniversary Car for  immediate Sale. Can  be seen in Colombo.  075 0234136/ 075 0134136.

  ***********************************************

  56 இலக்­க­மு­டைய  ஹயஸ் டொல்பின், நீட்டு  மொடல் வான் உடன் விற்­ப­னைக்கு. கொழும்பு –தெஹி­வ­ளையில் உண்டு.  தொடர்பு: 077 8661605.

  ***********************************************

  Suziki Cellirio கார் 2014 Ent CAB XXXX நல்ல நிலையில் விற்­ப­னைக்கு. வெள்­ள­வத்தை. 077 0515545.

  ******************************************************

  2018-04-24 16:36:54

  வாகன விற்பனைக்கு 22-04-2018