• வீடு காணி தேவை 22-04-2018

    300 சதுர அடி, 700 சதுர அடி இடை­யி­லான வியா­பார செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு உகந்த கட்­டடம் மாலபே பிர­தே­சத்தில் மற்றும் கொழும்பு– 6, W.A.Silva மாவத்­தையில் அல்­லது ஹெவலொக் வீதி, Pizza Hut க்கு அரு­கா­மையில் தேவை. தொடர்­புக்கு: 0777 357597. 

    ***********************************************

    2018-04-24 15:47:36

    வீடு காணி தேவை 22-04-2018