• மணமக்கள் தேவை 22-04-2018

    எம்­மி­ட­மி­ருந்து அவுஸ்­தி­ரே­லியா 86, 88, 90, 94, 79, 84 PR உள்ள மண­மக்­களும் இலண்டன், 84 கோவியர், 84 சதயம், 82 பூசம், 90 சதயம், 86 சித்­திரை மண­மக்­களும் ஜேர்மன் 92  உத்­தி­ரட்­டாதி, 87 சதயம் பிரான்ஸ் 93 கெமிக்கல் இன்­ஜி­னியர், 87 சதயம், கனடா 82 அத்தம், 76 உத்­தரம், 83 அஷ்­வினி, 82 -நளவர், 80 Divorce மண­மக்­களும் உள்­நாட்டில் 79 திரு­வா­திரை, 79 சுவாதி, 81 மகம், 82 ரேவதி, 83 விசாகம், கோவியர் 78 RC, 89 RC, 78 BA Master RC மண­மக்­க­ளுக்கு மண­மக்கள் தேவை. T.P: 00447440049588, 076 4510541, 072 9106007. Email: darvinlanka@yahoo.com.   

    **********************************************

    2018-04-24 15:10:21

    மணமக்கள் தேவை 22-04-2018