• பயிற்சி வகுப்பு 08-04-2018

  வெள்ளவத்தையில் பெண்களுக்கான நீண்ட /குறுகிய கால அழகுக்கலை பயிற்சி மற்றும் யோகா, தியான வகு ப்புகள் (கிருலப்பனை) 30.04.2018 வரை விசேட விலைக்கழிவு உண்டு. (அழகு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தேவைகளையும் நீங்களே செய்து கொள்ள முடியும். பணத்தையும் நேரத்தையும் சேமிக்க முடியும்) 077 1844660. S. Tharsini.

  ***************************************************

  சுயதொழில் செய்ய விரும்பும்  பெண்க ளுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. Kotahena வில் குறுகிய  பாடநெறிகள்  நடத்தப்படுகின்றன. தையற்கலை, அழகுக்கலை வகுப்புகள் சிறந்த முறையில்  கற்பிக்கப்படும். புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பமாகின்றன. தாமதிக் காதீர்கள். தொடர்புக்கு 072 8774277.

  ***************************************************

  Getting ready to migrate? Learn and make ensure the Job opportunities. Diploma in Hair dressing, Beauty, Mehandi Arts, Nail technology. வெளிநாட்டில் சொந்தமாக Beauty Salon நடத்தலாம். வங்கி வைப்பு மீதி செய்து தரப்படும். Call: 077 9824415. City & Gilds/ NVQ Qualified teacher.

  ****************************************************

  2018-04-10 14:06:14

  பயிற்சி வகுப்பு 08-04-2018