• மணமக்கள் தேவை 08-04-2018

  978, 1979, 1981, 1987 வெளி­நாட்டு மண­ம­கன்­மா­ருக்கும், 1970–1997 வரை­யான  மண­ம­கள்­மா­ருக்கும் Divorced  வரன்­க­ளுக்கும்  எல்லா இன  வரன்­களும் உடன் தேவை. ஸ்ரீ ஐஸ்­வர்யா திரு­ம­ண­சேவை.  Humpden Lane (Inner Fussles Lane) வெள்­ள­வத்தை. 011 3633505. 0774387218.

  ***********************************************

  கொழும்பு 78 RC, கம்­பனி Work, 82 Bank Work, மண­ம­க­னுக்கு உள்­நா­டு­களும், 88 ரேவதி Accountant மண­ம­க­ளுக்கு வெளி­நாட்­டிலும், விஸ்­வ­குலம் 103 பாவம் உள்ள மண­ம­க­னுக்கு உள்­நாட்­டிலும், 75 ஆம் ஆண்டு UK PR மண­ம­க­னுக்கு உள்­நாட்டு/ வெளி­நாட்­டிலும், 88 கோவியர், 84 ரோகிணி, 81 உத்­த­ராடம் UK PR மண­ம­க­னுக்கும் எம்­மிடம் படித்த பட்­ட­தாரி நளவர், பள்ளர், கோவியர், விஸ்­வ­குலம்,மலை­யக மண­மக்­களும் RC மண­மக்கள், டோபி எல்­லா­வ­கை­யான குறிப்­பு­களும் உள்­ளன. எல்லா ஜாதி­க­ளிலும் பட்­ட­தாரி, சொந்த வியா­பாரம் குறிப்­புகள் எம்­மிடம் உள்­ளன. 076 4510541, 072 9106007. Viber: 0044 7440049588.

  ***********************************************

  2018-04-10 12:41:53

  மணமக்கள் தேவை 08-04-2018