• பழுதுபார்த்தல் 01-04-2018

  TV, LCD, LED TV, 3D, HIFI Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை). (அருள்) Wellawatte. 077 6625944. 

  ****************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்ச்சாதனப்பெ ட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல.104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ****************************************

  Fridge, A/C, Washing Machine Service Repair வீடுகளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். குறுகிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்குண்டு. New Air Vision Electronics. 2734799, Siva: 077 1048449, Sri: 077 5433049.

  ****************************************

  Computer/ Laptop Repair. வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (Kotahena, Wellawatte, Wattala) Hardware, Software formatting, O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Install செய்யப்படும்.1000/= மட்டுமே. மேலதிக எந்தக் கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. உங்கள் கணினி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் பழுது பார்க்கப்படும். 1000/= மட் டுமே. Computer குறைந்த விலை க்கு விற்பனைக்குண்டு. Kumar– 077 2906492.

  ****************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing and Service உங்களுடைய காரியா லயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். Hard ware, Software, O/S Installation, (ADSL, Recovery) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954 (Mohan).

  ****************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியா லயங்களுக்கும் வந்து விரை வாகவும், துல்லியமாகவும் திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088, 071 7236741, 011 2360559.

  ****************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப்பெ ட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services, No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559.

  ****************************************

  LED TV, Smart TV, Washing Machine ஆகியன கொழும்பின் எப்பாக த்துக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். 076 4281307, Wellawatte. 

  ****************************************

  Any brand of Automatic, Manual, Top load, Washing Machine, Water Pump, Fridge என்பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்படும். மட்டக்குளி, Wattala, கொட்டாஞ்சேனை. 077 7472201. வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி. (Sasi)  077 9220271.

  ****************************************

  PC Friend Computer & Lap tops are repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும், காரியாலயங்க ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) Formatting, (Genuine, W 7, W 8, W 10, Virus Guard) Installation 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale. (1 year Warranty) ரூபன்:- 072 9958888.

  ****************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்சார உபகரணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், Welding Aluminium கூரை வேலைகள் உத்த ரவாதத்துடன் செய்து தரப்படும். (கொழும்பு) M. Amalan. 077 8408260, 077 2739327.

  ****************************************

  2018-04-02 16:40:17

  பழுதுபார்த்தல் 01-04-2018