• கணனிக்கல்வி 01-04-2018

    சகல கம்பியூட்டர் பாடநெறிகளும், அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். MS Office pack, Creative Designing, Fast Typing, Accounting Pack, Kids Courses பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முற்பதிவுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College, 203 Layards Broadway, Colombo –14. Cool Line: 011 2433386, 077 7766514 or 546.

    ***********************************************

    2018-04-02 16:38:01

    கணனிக்கல்வி 01-04-2018