• டிரைவிங் 18-03-2018

    Automatic, Manual  வாகனங்களில், முழுமையான, தமிழ் விளக்கத்துடன் அனுபவம் வாய்ந்த ஆண், பெண் சாரதி போதனாசிரியர்களால் முறையான டிரைவிங் பயிற்சி. நேரம் காலை 6.30 am – 6.00 வரை. மனோரி டிரைவிங் ஸ்கூல், Manore Driving School, 309 – 2/2, காலி வீதி வெள்ளவத்தை. கிளை. 122C, காலி வீதி, தெஹிவளை. 0777 479906, 0777 392087, 077 1514621, 0777 320577, 011 2504222, 077 4316355

    ************************************

    2018-03-19 16:45:39

    டிரைவிங் 18-03-2018