• சேவை 18-03-2018

  Lexco House, கட்டுமாணம் செய்து தரப்படும். உங்கள் காணியில் அல்லது எங்களின் காணியிலும் வீடு செய்து தரமுடியும். வீடு வரைபடம் சகல வசதிகளும் எங்களால் செய்து தரப்படும். மேலதிக விபரங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளவும். புதிதாக கட்டப்பட்ட வீடும் விற்பனைக்குண்டு. 077 8059988, 077 9278676.

  *********************************************

  முதியோருக்கான தங்குமிட வசதி (Retire ment Home for elders at Mount Lavinia) ஆகக் கூடியது ஆறு பேர் மட்டும் பகிர்ந்தி ருக்கக்கூடிய பிரத்தியேகமான முதியோர் விடுதி. (மருத்துவ வசதிகளுடன்) விபரங்க ளுக்கு. 076 5409789, 071 2346789, 071 6286612.

  *********************************************

  கடந்த 10 வருட காலமாக அரசாங்க அங்கீகாரம் பெற்ற எமது சேவையில் Housemaids, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby sitters, Drivers, Daily maids போன்ற இவர்களை எமது முழு நம்பிக்கை பொறுப்பின் கீழ் எமது சேவையில் பெற்று க்கொள்ள முடியும். 39, Mt. Lavinia. 011 4343100, 077 7970185, 072 2761000. 

  *********************************************

  சல்வார், சாரி பிளவுஸ், பெண் குழந்தைகளின் ஆடை தைக்க மற்றும் சப் ஓடர் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். 0777 896486. 

  *********************************************

  வெள்ளவத்தையில் Bosswell Place இல் அமைதியான காற்றோட்டத்துடன் கூடிய சூழலில் முதியோர்கள் தமது ஓய்வுக்கா லத்தை சந்தோ-ஷமாகக் கழிக்க உணவு, 24 மணிநேர மருத்துவ வசதி, அனுபவமிக்க தாதிமார்கள் மற்றும் பல வசதிகளுடன், “அன்பு இல்லம்”. 077 4893338.

  *********************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடு பூராகவுமுள்ள எமது கிளைகளினூடாக, உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் வயதெல்லை 20– 60. அத்துடன் 1 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5882001, Kandy: 081 5634880, Negombo:- 031 5676004, Mr.Dinesh:- 075 9744583.

  *********************************************

  24 hours Cab Service and rent a Car. Good Condition Vehicle without Driver. Daily and monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid Car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down. Reasonable Price for long trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்களை மிக குறைந்த விலையில் Transport செய்து கொள்ள முடியும். Contact Lucky Cab. 011 7014981, 072 7944583.

  *********************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளைக ளைக்கொண்ட நீண்டகாலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவ னத்தி னூடாக உங்களுக்கு ஏற்ற வகை யான வேலையாட்களைத் தேர்ந்தெ டுக்க முடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரிப்பாளர்கள். காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடியவர்கள். Couples. இவ் அனைவரையும் 2 வருடகால உத்தரவா தத்துடன் மிகக்குறைந்த விலையில் பெற்று க்கொள்ள முடியும். Government Registered. தொடர்புகளுக்கு:- 011 2714179, 072 7944586.

  *********************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதேசத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான வேலையாட்களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், Drivers, Male/Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். No.20/1, Galle Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

  *********************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலையாட்களை மிக வும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers) Kundasala Road, Kandy. 081 5636012/ 076 7378503.

  *********************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்ப ணிப்பெண்கள். (House  Maids/ Drivers/ Male Female Cooks/ Couples/ Gardeners /House Boys/Room Boys/Baby Sitters/ Attendants/Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914/ 075 9600233.

  *********************************************

  Vijaya Service எமது சேவையினூடாக (VVIP) (மிக மிக மரியாதைக்குரிய வீட்டு உரிமையாளர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்த அனுபவமுள்ள) பணிப்பெண். House Maids, Baby Sitter, Daily Comers, Gardeners, Cooks (Male, Female), Room Boys, House Boys, Drivers, Watchers, Kitchen Helpers போன்ற சகல வேலையாட்களையும் மிக நேர்த்தியான முறையிலும் உங்கள் விருப்ப த்திற்கேற்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும். (மிகக்குறைந்த விலையில்) ஒரு வருட உத்தரவாதம். R.K.Vijaya Service. Wellawatte. 077 8284674/ 077 7817793/ 011 4386800.

  *********************************************

  We Care Elder's home முதியோர், ஊனமு ற்றோர், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டோர் ஆகி யோரை ஆயுர்வேத வைத்திய முறைப்படி பராமரிக்கப்படுவர். 077 7568349.

  *********************************************

  Birds of Paradisee வயது வந்தவர்களுக்காக அமைதியான சூழலில் முழுநேர மருத்துவச் சேவையுடன் தற்காலிக, நிரந்தர தங்குமிட வசதிகளுடன் கூடிய பிரத்தியேகமான அதிவசதிகளும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய Wellawatte, Colombo –06, Polhengoda, Colo mbo– 5 இடங்களில் வைத்தியர்களால் நடத்தப்படும். பதிவு செய்யப்பட்ட முதியோர் இல்லம். 077 7705013.

  *********************************************

  “ABC Manpower Wattala”  இலங்கையின் அரச அங்கீகாரம்பெற்ற பல வருடகால அனுபவம் கொண்ட தனிச் சிறப்புமிக்க எமது சேவையினூடாக (தமிழ், சிங்களம், முஸ்லிம்) வீட்டுவேலை ஆட்கள் House maids, Drivers, Gardeners, Cooks male/ Female, Baby Sitters, Labours, Meson, Painters, Attendants, Couples, Hotel Wakes,  Daily Comers, Seles Mans, Garment Workers சகல நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் உடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Mr.Ranjan. 011 4283779/ 077 1711915/ 071 0444416. No. 66/3 Negombo Road, Wattala. Note: – (எம்மிடம் வேறு கிளைகள் கிடையாது.)

  *********************************************

  இதோ உங்­க­ளுக்கோர் அரிய வாய்ப்பு. தொழில் தேடி எங்கும் அலையத் தேவை­யில்லை. வீட்டுப் பணிப்­பெண்கள், சார­திகள், சமை­யற்­கா­ரர்கள், பூந்­தோட்­டக்­கா­ரர்கள், நோயாளி பரா­ம­ரிப்போர், குழந்தை பரா­ம­ரிப்போர், ஹோட்டல் வேலைகள், காரி­யா­லய உத்­தி­யோ­கத்தர் போன்ற அனைத்து வித­மான வேலை வாய்ப்­பு­க­ளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்­றுக்­கொள்ள இன்றே விரை­யுங்கள். சமுகம் தரும் நாளி­லேயே வேலை­வாய்ப்பு. தம்­ப­தி­க­ளா­கவோ, குழுக்­க­ளா­கவோ விரும்­பி­ய­வாறு இணைந்­து­கொள்ள முடியும். உடனே அழை­யுங்கள். தேர்­வு­க­ளுக்கு முந்­துங்கள். எந்­த­வி­த­மான கட்­ட­ணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. 011 5938473, 072 7944586. 

  *********************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  *********************************************

  தெஹிவளையில் அமைதியான காற்றோ ட்டத்துடன் கூடிய சூழலில் முதியோர்கள் சந்தோஷமாகக் கழிக்க, உணவு, 24 மணிநேர மருத்துவ வசதி அனுபவமிக்க, தாதிமார்களுடன் கூடிய முதியோர் இல்லம். 077 3900161.

  *********************************************

  ஆண்களுக்கு அழகுக்கலைகள் சம்பந்த ப்பட்ட அனைத்துக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது. Mega Beauty Care, No.04, Collingwood Place, Colombo -– 06. 011 2364229 / 071 4543703.

  *********************************************

  முதியோர் பராமரிப்பு (Care taker) வீட்டுக்கு வந்து சேவையாற்றப்படும் 8 Hours 2000/= Per day. அத்துடன் சமையல் மற்றும் ஏனைய சேவைகளுக்கு மேலதிகமான கட்டணம். 077 5907447.

  *********************************************

  By Three-wheeler maligawatha to kotahena வரையிலான School Hire ஏற்று க்கொள்ளப்படும் மற்றும் Maligawatha, Kotahena, mattakuliya, Hendala வரை யிலான Office Staff Hire (Ladies Only) ஏற்று க்கொள்ளப்படும். Contact No: 071 1303664.

  *********************************************

  2018-03-19 16:44:07

  சேவை 18-03-2018