• கணனிக்கல்வி 18-03-2018

  Spoken English, Diploma in English, Computer Courses, Montessori Teaching Courses, புதிய குழு வகுப்புகள் ஆரம்பம். பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முற்பதிவுகளுக்கு விஷேட கழிவுண்டு. MSC College, 203, Layards Broadway, Colombo – 14. Cool Line: 011 2433386, 077 7766514 or 546.

  **************************************************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும். சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய் ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.kotahena.com

  **************************************************

  சிறுவர்களுக்கான கணினி வகுப்புக்கள் ICT (Home Visit Computer Classes) அடிப்ப டையிலிருந்து அவர்களின் வயதுகளுக்கு கேற்ற முறையில் Practical உடன் கற்பிக்கப்படும். 076 3622747.

  **************************************************

  "Certificate Course in Draughtmanship Cum AutoCAD" (Civil), "Auto CAD MEP" (2D & 3D) Classes. Kirulapone and Wellawatta. Contact: PCTC 077 7469282.

  **************************************************

  2018-03-19 16:42:52

  கணனிக்கல்வி 18-03-2018