• மணமக்கள் தேவை 18-03-2018

  மலை­யகம் வயது 32 (சலூன்) வச­தி­யுள்ள சொந்த தொழில்­பு­ரியும் A/L கற்ற மண­ம­க­னுக்கும், மண­ம­களும் அதே இனம், 30 வயது தனியார் மருத்­துவ மனையில் தாதி­யாக இருப்­பவர். மண­மகன் தேவை. 0722192450 / 0750786386.

  *****************************************************

  எங்­க­ளிடம் டாக்டர், இஞ்­சி­னியர், MBA, BSc பட்­ட­தா­ரிகள், Accountants மற்றும் சொந்­த­மாக தொழில் வைத்து இருப்போர், விஸ்­வ­குலம், கோவியர், RC படித்த மண­மக்­களும் RC 82 அனுசம் Mix வேளாளர் மண­ம­க­ளுக்கு சீதனம் இல்­லாமல் நல்ல படித்த RC மண­ம­களும் செவ்வாய் தோச­மற்ற, தோச­முள்ள மண­மகள் 88 இருந்து96 ஆம் ஆண்­டு­வரை தேவை. உள்­நாட்­டிலும் வெளி­நாட்­டிலும் எதிர்­பார்க்­கின்றோம். எமது திரு­ம­ண­சேவை 57/34 Velantine Garden Thimbirigasyaya. Wattala இல் இயங்­கு­கி­றது. 076 4510541, 076 3036661. Email: darvinlanka@yahoo.com 

  *****************************************************

  2018-03-19 16:06:34

  மணமக்கள் தேவை 18-03-2018