• கடை விற்பனைக்கு - 13-03-2016

  கொழும்பு 14, நவகம்புர 1 ஆம் பிரிவில் அமைந்துள்ள இரட்டை மாடிக் கட்டிடம் விற்பனைக்கு. மேல் மாடியில் சகல வசதிகளுடன் இரு அறைகள் கொண்ட வீடு, கீழ்மாடியில் இரு கடைகள், தற்போது குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது. தூய உறுதி உண்டு. 65 இலட்சம். தொடர்புகளுக்கு: 011 2554017, 071 8220075. 

  **********************************************

  தெஹிவளை, காலி வீதியில் மாதாந்த வாடகை வருமானம் 135,000/= வுடன் 3 மாடி கடை விற்பனைக்கு. Rs. 32 மில்லியன். 077 9213861. 

  **********************************************

  2016-03-14 12:26:37

  கடை விற்பனைக்கு - 13-03-2016