• சேவை 11-03-2018

  புதிய வீடொன்றை கட்டவோ அல்லது பழைய வீட்டினைப் புதுப்பிக்கவோ குறைந்த விலையில், தரமான வேலைத்திட்டம் எம்மால் House Repairing, Painting Work, Pipe Line Repairing, Tiles Works, Gypsum Partition, Gypsum ceiling, Fabric Partition, Pantry Cupboard Work, Aluminum Hall Work. Call: 077 3684515.

  ****************************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதேசத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான வேலையாட்களைப் பெறலாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids) வீட்டுப் பணிப்பெண்கள், Drivers, Male/Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room boy/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela. 011 5288919, 077 8144404.

  ****************************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடு பூராகவு முள்ள எமது கிளைகளினூடாக உங்களு க்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் வயதெல்லை 20 – 60. அத்துடன் 1 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்று க்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5882001. Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004, Mr.Dinesh: 075 9744583.

  ****************************************************

  VIP Service கொழும்பின் பல கிளைகளைக் கொண்ட நீண்டகாலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவன த்தினூடாக உங்களுக்கு ஏற்ற வகையான வேலையாட்களை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். House Maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boy, Cooks, நோயா ளர் பராமரிப்பாளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடியவர்கள், Coples. இவ்வனைவரையும் 2 வருடகால உத்தர வாதத்துடன் மிகக்குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Government Register. தொடர்புகளுக்கு: 011 2714179/ 072 7944586.

  ****************************************************

  Book Keeping (QB), Accounts, Audit and Taxation (VAT/NBT) நம்பிக்கையாகவும் தரமாகவும் தயாரித்து உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும். hrleadca@gmail.com Tel: 071 2365555.

  ****************************************************

  24 Hours Cab Service and rent a car. Good Condition Vehicle without Driver Daily and Monthly Basics. KDH Van, Priyos Hybrid car, Nano Car and House Moving Lorry, Airport up and down. Reasonable Price for long Trip Hires. உங்களின் வீட்டுத் தளபாடங்களை மிகக்குறைந்த விலையில் Transport செய்து கொள்ளமுடியும். Contact Lucky Cab. 011 7014981, 072 7944583.

  ****************************************************

  Negombo பிரதேசத்தில் சகலவிதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ்  பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். வீட்டுப் பணி ப்பெண்கள், (House Maids / Drivers / Male, Female, Cooks/ Couples/ Gardeners/ House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers) இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Service, Cannel Road, Negombo. 031 5677914/ 075 9600233.

  ****************************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருடகால உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male / Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers) Kundasala Road, Kandy. 081 5636012/ 076 7378503.

  ****************************************************

  வெள்ளவத்தையில் Bosswell Place இல் அமைதியான காற்றோட்டத்துடன் கூடிய சூழலில் முதியோர்கள் தமது ஓய்வுக்கா லத்தை சந்தோஷமாகக் கழிக்க உணவு, 24 மணிநேர மருத்துவ வசதி, அனுபவமிக்க தாதிமார்கள் மற்றும் பல வசதிகளுடன், “அன்பு இல்லம்”. 077 4893338. 

  ****************************************************

  குழாய்க்கிணறு Deep Wells குழாய்க்கிணறு நிபுணர்கள். கருங்கற்களையும் தோண்டி நீர் எடுத்துத் தரப்படும். உங்களது நீர் பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி. குழாய்க் கிணறு. (ஆழமான). Tomota Deep Well's. 077 6288332, 077 3362034.

  ****************************************************

  இலவச எண் சோதிட சேவை. உங்கள் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளுக்கு எண் சோதிட சேவையின் துணையைப் பெற்று க்கொள்ளுங்கள். 071 7083386 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு உங்கள் பெயர், முகவரி என்பவற்றை SMS செய்வதன் மூலம் மேலதிக விபரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 

  ****************************************************

  கட்டிடவேலை, டயில் பெயின்ட், பாத்ரூம் டயில், படவேலை, பழைய வீடு திருத்தும் வேலை, செடலிங், சாதாரண முறையில் நம்பிக்கையுடன் செய்துத் தரப்படும். கொழும்பு மாவட்டம். 077 9879569, 076 7294489.

  ****************************************************

  முதியோருக்கான தங்குமிட வசதி (Retirement Home for elders at Mount Lavinia) ஆகக் கூடியது ஆறு பேர் மட்டும் பகிர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரத்தியேகமான முதியோர் விடுதி. (மருத்துவ வசதிகளு டன்) விபரங்களுக்கு. 076 5409789, 071 2346789, 071 6286612.

  ****************************************************

  Sun TV, KTV, Kalaigner TV, Vijay TV, Raj TV, Zee Tamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO, Star Channels,Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 9969442.

  ****************************************************

  வியாபார நிறுவனங்களை (தனிநபர், பங்குடைமை & கம்பனி) பதிவு செய்தல் மற்றும் EPF & ETF Registration, EPF & ETF Forms பூர்த்தி செய்து மாதாந்தம் கையளித்தல், உங்கள் விலாசத்திற்கே வந்து செய்து கொடுக்கப்படும். தொடர்பு: 077 5037047. 

  ****************************************************

  ABC Manpower Wattala இலங்கையின் தமிழ் பேசும் மக்களின் தனித்துவமிக்க நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் House maids, Drivers, Gardeners, Office boy, Daily Comers (8–5), Cooks (Male/Female), நோயாளி பராமரிப்பாளர் மேலும் உங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடன் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். No. 66/3 Negombo Road, Wattala. Mr.Ranjan. 011 4283779/ 077 1711915/ 071 0444416.

  ****************************************************

  தமிழ், ஆங்கிலம் Type setting (Corel drew, Photoshop, Word) தேவைகளுக்கு கீழ்வரும் தொலைபேசி இலக்கத்தில் தொடர்புகொள்ளவும். (புத்தகங்கள், ஆய்வறிக்கைள், மாதிரி வினாத்தாள்கள்). தொலைபேசி: 077 5592993.

  ****************************************************

  முதியோர் இல்லங்களில்  இருக்க விரும்பாத பெண் முதியோருக்கு  எனது சொந்த வீட்டில்  தனி அறை.  யாழ் உணவுடன் அழகாக பார்வையிடப்படும். தொடர்பு: 077 4709743.

  ****************************************************

  வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டியில் இருக்கும் சகல பாடசாலைகளுக்கும், மொண்டிசூரிக்கும் வேன் சேவை உண்டு. பின்னேரங்களில் 2 மணிக்கு பிறகு வேறு பயண தேவைகளுக்கும் சேவை உண்டு. 0777 440528, 071 1906224.

  ****************************************************

  Wattala Dharshana Local Manpower Service. அரச அங்கீகாரம் பெற்ற 10 வருடகால அனுபவமிக்க உங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற (Tamil, Muslim, Sinhala) Housemaids, Drivers, Gardener, Security, Couples, Office Boys, House Boys என சகல பிரிவிலும் தகுந்த நம்பிக்கை உத்தரவாதத்துடன் எமது முழு பொறுப்பின் கீழ் வேலை யாட்கள் எம்மிடமிருந்து உடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 011 5783667, 077 9951175, 071 1978009, 077 3162641.

  ****************************************************

  மூலிகை எண்ணெய் பயன்படுத்தி ஆயுள்வேத முறையில் முழுமையாக உடல் Massage. பெண்களுக்கு மட்டும். ஹோட்டல், வீடுகளுக்கும் விஜயம் செய்யப்படும். 076 4591735.

  ****************************************************

  2018-03-12 14:55:02

  சேவை 11-03-2018